Zakon o privrednim drustvima

ZAKON

O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA (смотреть pdf)

("Sl. list RCG", br. 06/02 od 08.02.2002, "Sl. list CG", br. 17/07 od 31.12.2007, 80/08 od 26.12.2008, 40/10 od 22.07.2010, 73/10 od 10.12.2010, 36/11 od 27.07.2011, 40/11 od 08.08.2011)

DIO I - OSNOVNE ODREDBE