JP VODOVOD I KANALIZACIJA

JP VODOVOD I KANALIZACIJA
PODGORICA

Cjenovnik

Kategorije Potrošača

Voda
€/m3

Kanalizacija
€/m3

Prva kategorija potrošača:
Privredna društva, preduzetnici i
svi potrošači koji nijesu obuhvaćeni
drugom kategorijom

1,330

0,665

Druga "A" kategorija potrošača:
Ustanove i organizacije kao što su: predškolske,
školske, kulturno-prosvetne i socijalno-zdravstvene ustanove, sportska društva, objekti Vojske CG

1,146

0,573

Druga "B" kategorija potrošača:
Domaćinstva (kolektivno i individualno stanovanje)

0,405

0,202

Napomene:

  1. U cijenu je uračunat PDV po stopi od 7%
  2. Ove cijene su u primjeni od 01.11.2008.godine
  3. Cijene za domaćinstva su u primjeni od 01.08.2011.godine